پنیر مدیریت لینوکس رایانه دانلود

پنیر: مدیریت لینوکس رایانه دانلود آموزشی سیستم آموزش لینوکس رایانه

گت بلاگز اخبار اجتماعی سومین سفیر زن معرفی خواهد شد/ احتمال حضور نخستین بانوی استاندار ، ابتکار

در مورد استانداران تقاضا می‌کنیم با توجه به حضور بانوان در مناصبی چون فرمانداری و بخشداری بزودی شاهد حضور استاندار زن نیز باشیم.

سومین سفیر زن معرفی خواهد شد/ احتمال حضور نخستین بانوی استاندار ، ابتکار

ابتکار: سومین سفیر زن معرفی خواهد شد/ احتمال حضور نخستین بانوی استاندار

عبارات مهم : معرفی

در مورد استانداران تقاضا می کنیم با توجه به حضور بانوان در مناصبی چون فرمانداری و بخشداری بزودی شاهد حضور استاندار زن نیز باشیم.

معاون زنان و خانواده مدیر جمهور گفت: من از اقای ظریف بابت گزینش دومین سفیر زن تقدیر می کنم. یقینا این روند ادامه دارد و فکر می کنم سومین سفیر زن نیز معرفی خواهد شد.

معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده مدیر جمهور در گفت وگو با فارس، گفت: من از اقای ظریف بابت گزینش دومین سفیر زن تقدیر می کنم. یقینا این روند ادامه دارد و فکر می کنم سومین سفیر زن نیز معرفی خواهد شد.

سومین سفیر زن معرفی خواهد شد/ احتمال حضور نخستین بانوی استاندار ، ابتکار

وی در مورد انتصاب استاندار از بین بانوان نیز ادامه داد: در مورد استانداران تقاضا می کنیم با توجه به حضور بانوان در مناصبی چون فرمانداری و بخشداری بزودی شاهد حضور استاندار زن نیز باشیم.

ابتکار تصریح کرد: تحولات در این حوزه رو به رشد است من به زودی یک گزارشی در مورد روند تحقق شعار حضور 30 درصدی زن ها در مناصب دولتی و حکومتی خواهم داد.

در مورد استانداران تقاضا می‌کنیم با توجه به حضور بانوان در مناصبی چون فرمانداری و بخشداری بزودی شاهد حضور استاندار زن نیز باشیم.

واژه های کلیدی: معرفی | معصومه ابتکار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz