پنیر مدیریت لینوکس رایانه دانلود

پنیر: مدیریت لینوکس رایانه دانلود آموزشی سیستم آموزش لینوکس رایانه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به مردم بگویید15درصد قدرت در اختیارشماست و90درصد اقتصاد در اختیارنهادهاست / یک روزنامه خطاب به روحانی

روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به مدیر جمهور نوشت:از مجموع قوای سه گانه، شما یک قوه را در اختیار دارید که منزل پر آن می شود یک سوم قدرت البته با خوشبینی کامل. ولی ه

به مردم بگویید15درصد قدرت در اختیارشماست و90درصد اقتصاد در اختیارنهادهاست / یک روزنامه خطاب به روحانی

یک روزنامه خطاب به روحانی:به مردم بگویید15درصد قدرت در اختیارشماست و90درصد اقتصاد در اختیارنهادهاست

عبارات مهم : دستگاه

روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به مدیر جمهور نوشت:از مجموع قوای سه گانه، شما یک قوه را در اختیار دارید که منزل پر آن می شود یک سوم قدرت البته با خوشبینی کامل. ولی همین یک سوم هم در اختیار شما نیست.

به مردم بگویید15درصد قدرت در اختیارشماست و90درصد اقتصاد در اختیارنهادهاست / یک روزنامه خطاب به روحانی

زیرا اولاً اقتصاد کشور بگونه ای طراحی شده است که تقریباً 90 درصد آن در اختیار چند نهاد غیردولتی است.

ثانیاً رسانه ملی و سایر رسانه ها هم در اختیار دولت نیستند و اگر یک روزنامه دولتی و چند روزنامه حامی دولت وجود دارند، در برابر انبوه رسانه هائی که با بودجه های سرسام آور مشغول ناامید کردن مردم از دولت هستند چیزی بیش از قطره ای در برابر یک دریا نیستند.

روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به مدیر جمهور نوشت:از مجموع قوای سه گانه، شما یک قوه را در اختیار دارید که منزل پر آن می شود یک سوم قدرت البته با خوشبینی کامل. ولی ه

و ثالثاً حتی عاملان دولت در دستگاه های متفاوت به میزان بیش از 70 درصد با دولت هماهنگ نیستند. به زیر مجموعه وزارت کشور نگاه کنید و ببینید چند درصد استانداران و فرمانداران و بخشداران و حتی مسئولان موجود در خود وزارتخانه با سیاست های دولت هماهنگ و با شما همفکر هستند و کارائی مورد نیاز را دارند.

هنوز استانداری که عملکردش هیچ کمکی به دولت شما نکرد و اغتشاشات اخیر نیز از حوزه کاری او شروع شد بر سر کار است و وزیر کشور شما نه در برابر چنین استاندارانی پاسخگوست و نه در برابر اغتشاشی که هم قابل آینده نگری بود و هم قابل جلوگیری.

در بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی دیگر هم هنوز عنصرهای و مهره های دولت های نهم و دهم پست های کلیدی را برعهده دارند و با شما و سیاست هایتان هماهنگ نیستند. دلتان به شرکت برنامه و بودجه و فلان فراکسیون مجلس هم خوش نباشد آقای مدیر جمهور، لیکن شما خود بهتر می دانید لایحه بودجه تحت چه فشارهائی تنظیم می شود و با چه زد و بندهائی دستخوش اوج و پائین شدن می گردد و قسمت قابل توجهی از بودجه کل کشور به دستگاه ها و افرادی داده می شود که کارشان کارشکنی علیه دولت و بدگوئی از نظام است…

به مردم بگویید15درصد قدرت در اختیارشماست و90درصد اقتصاد در اختیارنهادهاست / یک روزنامه خطاب به روحانی

با توجه به این واقعیت که فقط بخشی از واقعیت هاست، شما آقای مدیر جمهور حداکثر 15 تا 20 درصد از قدرت را در اختیار دارید و روشن است که با این میزان از قدرت نمی توانید کشور را اداره کنید و پاسخگوی تمام پرسشها و معضلات باشید آنهم در شرایطی که بخش قابل توجهی از بودجه قوه مجریه شما در اختیار دستگاه ها و کسانی قرار می گیرد که مدیریت شما را نقض می کنند.

در چنین شرایطی شما به حرف زدن با مردم نیاز دارید. هنگامی که قدرت و اختیارات مورد نیاز را ندارید باید دلایل موفقیت ها و عدم موفقیت هایتان را با صراحت و بدون پرده پوشی با مردم در میان بگذارید. نشانه این نیست که با سخنان صریح و شفافتان مردم را علیه کسی یا چیزی جنبش کنید و بشورانید، بلکه نشانه این است که مردم بدانند از مدیر جمهورشان چقدر می توانند انتظار و توقع داشته باشند.

روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به مدیر جمهور نوشت:از مجموع قوای سه گانه، شما یک قوه را در اختیار دارید که منزل پر آن می شود یک سوم قدرت البته با خوشبینی کامل. ولی ه

واژه های کلیدی: دستگاه | رسانه ها | روزنامه | رسانه ملی | لایحه بودجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz