پنیر مدیریت لینوکس رایانه دانلود

پنیر: مدیریت لینوکس رایانه دانلود آموزشی سیستم آموزش لینوکس رایانه

قصه آدم ها و ماشین ها قصه تازه ای نیست. قصه روزهای تلخ و شیرین رفته و پیش رو هست. گاهی یک ماشین زندگی یک آدم است و گاهی یک ماشین زندگی یک نفر را به آخر می رساند

خواب های رنگی

خواب های رنگی

عبارات مهم : زندگی

قصه آدم ها و ماشین ها قصه تازه ای نیست. قصه روزهای تلخ و شیرین رفته و پیش رو هست. گاهی یک ماشین زندگی یک آدم است و گاهی یک ماشین زندگی یک نفر را به آخر می رساند. به هرحال سال هاست که زندگی بدون این چهارچرخ غیرقابل تصور هست. ماشین ها در محله های متفاوت شهر رنگ ها و اندازه های خودشان را دارند، ماشین ها در پایین شهر اگرچه شاسی بلند نیستند، ولی رنگی ترند، ماشین ها در پایین شهر پارکینگ با ریموت برقی نمی دانند چیست. آن ها زیر چادرشب های گُل گُلی قدیمی یا پرده استقبال از زائری کنار خیابان جاخوش کرده اند.

آن ها تابستان و زمستان را با همین یک لایه پارچه کهنه می گذرانند، آن ها خواب های رنگی می ببینند که ما چیزی از آن نمی دانیم.

خواب های رنگی

قصه آدم ها و ماشین ها قصه تازه ای نیست. قصه روزهای تلخ و شیرین رفته و پیش رو هست. گاهی یک ماشین زندگی یک آدم است و گاهی یک ماشین زندگی یک نفر را به آخر می رساند

خواب های رنگی

قصه آدم ها و ماشین ها قصه تازه ای نیست. قصه روزهای تلخ و شیرین رفته و پیش رو هست. گاهی یک ماشین زندگی یک آدم است و گاهی یک ماشین زندگی یک نفر را به آخر می رساند

خواب های رنگی

مهر

واژه های کلیدی: زندگی | ماشین | خیابان | زمستان | استقبال | تابستان | اخبار گوناگون

خواب های رنگی

خواب های رنگی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz