پنیر مدیریت لینوکس رایانه دانلود

پنیر: مدیریت لینوکس رایانه دانلود آموزشی سیستم آموزش لینوکس رایانه

گت بلاگز بازار خودرو تولید وانت زیاد کردن یافت

آذر ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۳۱.۵ درصد زیاد کردن یافت. 

تولید وانت زیاد کردن یافت

تولید وانت زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

آذر ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۳۱.۵ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع وانت از ۵۸۴۳ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۷۶۸۵ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید وانت زیاد کردن یافت

تولید این محصول در گروه صنعتی کشور عزیزمان ایران ماشین از ۲۸۷ دستگاه در آذر ماه ۱۳۹۵ به ۹۱۶ دستگاه رسید.

تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب کشور عزیزمان ایران ماشین نیز صعودی بوده و از ۴۷۳۰ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۵۲۶۴ دستگاه زیاد کردن یافت.

آذر ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۳۱.۵ درصد زیاد کردن یافت. 

آذر ماه امسال تولید انواع وانت در گروه بهمن نیز زیاد کردن یافته و از ۸۲۶ دستگاه در آذر ماه ۱۳۹۵ به ۱۵۰۵ دستگاه رسید.

واژه های کلیدی: انواع | ایران | ماشین | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz